Gdzie co jest?

 

Poniżej znajdziesz linki do mniej i bardziej szczegółowych ilustracji medycznych, przedstawiających narządy wewnętrzne (z profilu) i narządy zewnętrzne. 

Na dole strony znajduje się słowniczek angielsko-polski.

 

 

Narządy wewnętrzne: 

 

 


 

Linki do innych ilustracji narządów wewnętrznych zostały dla łatwiejszego porównywania podzielone na dwa różne profile:

 

Pęcherz z lewej strony: 

 

 Pęcherz z prawej strony:

 

 

 

Narządy zewnętrzne  

 

Na ilustracjach z reguły wargi sromowe są przedstawione jako rozchylone, żeby zaprezentować jak najwięcej szczegółów, ale tak naprawdę zwykle przylegają one do siebie, jak na ilustracji poniżej:

 

 

Możesz to też zobaczyć, porównując dwa pierwsze diagramy na stronie 3D Vulva ("Vulva At Rest" i "Vulva Spread Open").

 

 

  

Słowniczek:

anterior fornix — sklepienie przednie pochwy

anterior labial commissure — spoidło przednie warg sromowych

anus — odbyt

bladder / urinary bladder — pęcherz moczowy

body of uterus — trzon macicy

body of clitoris / shaft of clitoris / clitoral shaft — trzon łechtaczki

cervix — szyjka macicy 

clitoral hood (hood of clitoris / prepuce of clitoris) — napletek łechtaczki 

clitoral crura — odnogi łechtaczki   

clitoral crus / crus of clitoris — odnoga łechtaczki  

clitoris — łechtaczka

corpora cavernosa (corpus cavernosum of clitoris) — ciało jamiste łechtaczki

endometrium — błona śluzowa macicy 

external os of uterus — zewnętrzne ujście macicy

fimbriae — strzępki jajowodu

Fordyce spots — plamki Fordyce'a

fornix — sklepienie pochwy

frenulum of clitoris — wędzidełko łechtaczki

frenulum of labia / fourchette — wędzidełko/spoidełko warg sromowych mniejszych

fundus of uterus — dno macicy

glans of clitoris — żołądź łechtaczki

greater vestibular (Bartholin) gland — gruczoł przedsionkowy większy (gruczoł Bartholina) 

hymen — błona dziewicza

hymenal caruncle — pozostałości błony dziewiczej

infundibulum — lejek jajowodu

labia majora — wargi sromowe większe

labia minora — wargi sromowe mniejsze

labium majus — warga sromowa większa 

labium minus — warga sromowa mniejsza

mons pubis / mons veneris — wzgórek łonowy

opening of greater vestibular (Bartholin) gland — ujście gruczołu przedsionkowego większego (gruczołu Bartholina)

openings of paraurethral (Skene) ducts — ujścia przewodów przycewkowych (Skene'a)

ovarian ligament — więzadło właściwe jajnika 

ovary — jajnik 

paraurethral duct — przewód przycewkowy 

pelvic floor muscles — mięśnie dna miednicy 

perineal raphe — szew krocza 

perimetrium — omacicze / otrzewna macicy

perineum — krocze

peritoneum — otrzewna 

posterior fornix — sklepienie tylne pochwy

posterior labial commissure — spoidło tylne warg sromowych

pubic symphysis — spojenie łonowe

rectouterine pouch — zagłębienie odbytniczo-maciczne (zatoka Douglasa)

rectum — odbytnica

round ligament — więzadło obłe macicy

sebaceous glands — gruczoły łojowe 

suspensory ligament of ovary — więzadło wieszadłowe jajnika

tail bone — kość ogonowa

ureter — moczowód

urethra — cewka moczowa

urethral opening (meatus) / external urethral orifice — zewnętrzne ujście cewki moczowej

urogenital diaphragm — przepona moczowo-płciowa

uterine (Fallopian) tube / oviduct — jajowód

uterosacral ligament — więzadło odbytniczo-maciczne / więzadło krzyżowo-maciczne / więzadło maciczno-krzyżowe

uterus — macica 

vagina — pochwa 

vaginal opening / vaginal orifice — wejście do pochwy 

vesicouterine pouch — zagłębienie pęcherzowo-maciczne

vestibular bulbs / bulbs of vestibule — opuszki przedsionka 

vestibular (navicular) fossa  — dół przedsionka pochwy

vestibule of vagina — przedsionek pochwy

vulva — wulwa / srom

 

 

Zobacz też:

Podstawowe informacje o kubeczkach menstruacyjnych

Jakie są zalety kubeczka menstruacyjnego?

Jaki kubeczek menstruacyjny wybrać?

Tabela rozmiarów kubeczków menstruacyjnych  

Jakie są obecnie produkowane marki kubeczków?

Jak założyć kubeczek menstruacyjny?

Jak wyjąć kubeczek menstruacyjny?

Co zrobić, jeśli kubeczek menstruacyjny przecieka?

Jak myć i dezynfekować kubeczek menstruacyjny?

Bezpieczne produkty myjące i dezynfekujące oraz lubrykanty

Kubeczek menstruacyjny a antykoncepcja

Kubeczek menstruacyjny a dziewictwo

Kubeczek menstruacyjny a higiena

Kubeczek menstruacyjny a mięśnie dna miednicy

Kubeczek menstruacyjny a szyjka macicy

Kubeczek menstruacyjny a zdrowie 

Inne często zadawane pytania — przed kupnem kubeczka

Inne często zadawane pytania — po kupnie kubeczka

Opinie o kubeczkach menstruacyjnych 

Kilka faktów o kobiecej anatomii

Forum

Copyright © 2017 Magiczny Kubeczek Sklepy internetowe